Srde?ne Vs vtame

na webovej strnke

Gulya csrda!

Cel rok otvoren retaurcia le na junom rohu Balatonu, na hranici Balatonszentgyrgy, 12 km od Keszthely, pri 76-ej hlavnej ceste. Je blzko letisko Srmellk (pribline 10 km), taktie aj dve vjazdy dia?nici M7. ?as? cyklotrasy okolo Balatonu, ktor putuje krajinou, odbo?uje pri retaurcii. Cyklistom spsobme rados? so pecilnou menu ponukou.

Km ?akte na jedlo, uns ani deti sa nenudia! Retaurcia sa rozprestiera na obrovskej trvnatej, zalesnenej oblasti ? vbezpe?nej vzdialenosti od cesty. Na trvnatej ploche je kdispozci dreven detsk ihrisko, hra?ky apiesok, ktor zabezpe? de?om krsne trven ?as. Na vrchole retaurcie sa nachdza mal vea sndhernm panoramatickm vh?adom na Balatonszentgyrgy; na blzku prrodn rezervciu Kis-Balaton; na slvne stdo sivho hovdzieho dobytku pasce sa v okol.

Gulya csrda

Naa retaurcia so svojm jedine?nm vzh?adom je pecilna medzi ma?arskmi hostincami! Budova nie je iba samo osebe atraktvna zvonku, ale aj zvntra je kuriozitou. Priestrann miesto poskytuje krsny poh?ad, a po?as Vho pobytu vzime, v?aka pecilnej peci vstarom tle, mete sa cti? ako doma ? pri prjemnej polotme sdobrm vnom vruke...

Pred budovou obrovsk a osvetlen parkovisko umo?uje nam hos?om ?ahko sa zastavi?. Naa retaurcia je prstupn bez prekok aj pre vozi?krov!

Pr?te ns navtvi? aochutnajte nae peciality ma?arskch jedl, denne sa meniace ponuky! Pre skupiny ponuky az?avy!